Dražby

Byt Liberec - Ruprechtice

Byt tvoří 2 stavebně propojené bytové jednotky č. 738/13 o výměře 64,60 m2 a č. 738/16 o výměře 43,30 m2, spolu s ideálním spoluvlastnickým podílem 1079/10818 ke společným částem budovy v obci Liberec a části obce Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 738 (LV 1633) - bytový dům a ideálním spoluvlastnickým podílem 1079/10818 na parcele č. 1385/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Ruprechtice (LV 1633), zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 2089 pro obec Liberec a katastrální území Ruprechtice, spoluvlastnický podíl o velikosti 1079/10818 na parcele p.č. 1385/1 - ostatní plocha v k.ú. Ruprechtice, zapsaný na LV č. 3331 pro obec Liberec a katastrální území Ruprechtice, příslušenství: sklepní kóje, přípojky domu: voda, elektřina, kanalizace a plyn.

soubor typu "pdf"   Dražební vyhláška 172 Ex 223/17-55, Petr Tippelt, zveřejněno 5. 3. 2021 (211.9 kB)
soubor typu "pdf"   znalecký posudek (7.2 MB)