Dražby

Ložnice a soubor věcí z bytu

 1. Sedačka hnědá koženka, 3 místa
 1. Taburet, hnědá koženka
 1. Sekretář prosklený, hnědé dřevo
 1. Konferenční stolek dřevěný
 1. Satelit přijímač NexWave SUC-2500c + talíř s držákem
 1. Lampička z kovu a žlutého skla
 1. Stojan na 4 kytky, dřevo
 1. Ložnice sestava 5 dílů včetně postelí s 2 ks lamelových roštů
 1. Obraz replika krajina v dřevěném rámu
 1. Lampa stojací s látkovým krytem
 1. Dětský kočárek ,,golfky"

soubor typu "pdf"   Dražební vyhláška (196.3 kB)

Stavební pozemek Nový Bor - Janov

a) pozemek p.č. 402/1 v katastrálním území Janov u Nového Boru, druh: trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Nový Bor, na listu vlastnictví č. 885,

b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku p. č. 402/14 v katastrálním území Janov u Nového Boru, druh: trvalý travní porost a k pozemku p.č. 402/26 v katastrálním území Janov u Nového Boru, druh: trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Nový Bor, na listu vlastnictví č. 870, včetně všech součástí a příslušenství.

Příslušenství nemovitostí, kterého se exekuce týká: přípojky elektřiny a vodovodu.

soubor typu "pdf"   Dražební vyhláška (376.6 kB)
soubor typu "pdf"   znalecký posudek (2.5 MB)
soubor typu "pdf"   Usnesení o příklepu 25/19-85, vyvěšeno 30. 6. 2021 (189.7 kB)
soubor typu "pdf"   Oznámení a výzva pro přihlášené věřitele 172 Ex 25/19-95, Ondřej Zeman (97.3 kB)