Úřední deska

Typ souboru Soubor Velikost
soubor typu "pdf" Oznámení a výzva pro přihlášené věřitele č.j. 172 Ex 168/16-98, vyvěšeno dne 21.12.2018 827.2 kB
soubor typu "pdf" Usnesení o příklepu 172 Ex 168/16-96, vyvěšeno dne 21.12.2018 1.05 MB

vše | A | B | D | F | H | J | K | L | M | R | Š | T | U | V

Klepač Vlastimil

Dvořákova 794, 290 01 Poděbrady II

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce

Dokument 172 EX 15/19-10 (84.4 kB)
Spisová značka 15/19
Vydal Exekutorský úřad Mladá Boleslav, Mgr. Aleš Bursa
Vyvěšení 21.2.2019
Sejmutí 26.3.2019