Dražby

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 rekreační chaty v obci Rabyně, Měřín dne 29. 3. 2019

soubor typu "pdf"   dražební vyhláška (232.5 kB)
soubor typu "pdf"   znalecký posudek (1.08 MB)
soubor typu "pdf"   Usnesení o příklepu pro zveřejnění s předražkem (752.4 kB)