Dražby

Rekreační objekt Blíževedly - Skalka (Kokořínsko)

Stavba řadového, či lépe koncového domu ucelené zástavby západní části ulice K Přístavišti, která přímo navazuje na centrální ulici městské části Zbraslav – Elišky Přemyslovny – viz detail snímku z katastrální mapy. Dům byl zbudován ve dvacátých letech minulého století a tento předdeseti lety prošel rozsáhlejší modernizací ( fasáda, výměna části výplní otvorů, etc.) a tento je doplněn nevelkou zahradou trvalými porosty okrasných i ovocných dřevin, jednoduchou dřevěnou vedlejší stavbou zahradního domku a standardními venkovními úpravami – oplocení, domovní přípojky inženýrských sítí, apod.

Objem RD je tvoří dva, navzájem propojené trakty – jižní (6,2 * 8,05) m2 s žulovými schody do 2NP a severní (7,7 * 5,15) m2 s dřevěnými schody do 2NP. Oba trakty mají samostatné schody s tím, že při vstupu do traktu severního vcházíme přímo do prostoru kuchyně. RD je pod severním traktem podsklepen - 1PP ( kotelna, sklad).
soubor typu "pdf"   znalecký posudek Lavrík (1.98 MB)
soubor typu "pdf"   dražební vyhláška Lavrík (221.4 kB)
soubor typu "pdf"   Předražek 172 Ex 256/13-158 Skalka u Blíževedel (264.9 kB)

Rodinný dům - rekreační objekt Křivoklát - Častonice

soubor typu "pdf"   znalecký posudek Křivoklát (980.6 kB)
soubor typu "pdf"   dražební vyhláška Křivoklát (246.6 kB)
soubor typu "pdf"   Předražek 172 Ex 60/17-99 Křivoklát (256.6 kB)

byt Tachov

soubor typu "pdf"   znalecký posudek Tachov (1.03 MB)
soubor typu "pdf"   dražební vyhláška Tachov (238 kB)
soubor typu "pdf"   Předražek 172 Ex 60/17-101 Tachov (261.2 kB)

podíly AKIV družstvo

soubor typu "pdf"   dražební vyhláška podíly Černý, Černá (232.6 kB)