Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Aleš Bursa

Úřední a pokladní hodiny

Pondělí - čtvrtek: 8:30–12:00, 13:00–15:30

Nahlížení do spisu v úředních hodinách. Po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny.

Sídlo

Palackého 267/9
29301 Mladá Boleslav

Kontakty

E-mail: podatelna@exekutormb.cz

Tel: 321 693 408, 725 838 891

ID dat. schr.: yiu6rt7

Příjem elektronických dat elektronickou podatelnou dle § 4, bodu 4kancelářského řádu

Elektronické adresy elektronicképodatelny:

E-mailová adresa podatelny: podatelna@exekutormb.cz

Datová schránka: yiu6rt7

Datové formáty přijímanýchdokumentů: Dle vyhlášky č. 194/2009 Sb. a příslušných novel.

Maximální přijímaná velikostjedné elektronické zprávy: 10 MB

Způsob přijímání zpráv natechnickém nosiči dat: Příjem zpráv je možný na CD disku, DVD disku a USB disku.

Číslo soudního exekutora: 172

IČ: 71467866
DIČ: CZ7806143455

Platební styk

Číslo účtu pro povinné: 1427980022/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Variabilní symbol: dle č.j. exekutora uvedeného v pravém horním rohu exekučního příkazu bez lomítka uvedeného za 172 EX, např. 172 EX 123/10 - variabilní symbol: 12310
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka) nebo IČ (bez uvedení variabilního symbolu a specifického symbolu nebude platba identifikována).

Přesné pokyny pro úhradu jsou vždy uvedeny ve spodní části exekučního příkazu.

Zástupce exekutora v době dlouhodobénepřítomnosti dle § 16 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (nemoc, dovolenáatd.): Mgr. Simona Kiselová, Exekutorský úřad Karviná, K.Śliwky 125/20, 73301Karviná-Fryštát.