Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Aleš Bursa

Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek: 8:30–12:00, 13:00–15:30

Nahlížení do spisu v úředních hodinách. Po předchozí domluvě i mimo úřední hodiny.

Sídlo

Palackého 267
29301 Mladá Boleslav

Kontakty

E-mail: podatelna@exekutormb.cz

Tel: 321 693 408, 725 838 891

ID dat. schr.: yiu6rt7

Číslo soudního exekutora: 172

IČ: 71467866
DIČ: CZ7806143455

Platební styk

Číslo účtu pro povinné: 5007504730/5500, Raiffeisenbank a.s.

Variabilní symbol: dle č.j. exekutora uvedeného v pravém horním rohu exekučního příkazu bez lomítka uvedeného za 172 EX, např. 172 EX 123/10 - variabilní symbol: 12310
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka) nebo IČ (bez uvedení variabilního symbolu a specifického symbolu nebude platba identifikována).

Přesné pokyny pro úhradu jsou vždy uvedeny ve spodní části exekučního příkazu.