Stavební pozemek Nový Bor - Janov

a) pozemek p.č. 402/1 v katastrálním území Janov uNového Boru, druh: trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedenémKatastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, proobec Nový Bor, na listu vlastnictví č. 885,

b) spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku p. č.402/14 v katastrálním území Janov u Nového Boru, druh: trvalý travní porost a kpozemku p.č. 402/26 v katastrálním území Janov u Nového Boru, druh: trvalýtravní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem proLiberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Nový Bor, na listuvlastnictví č. 870, včetně všech součástí a příslušenství.

Příslušenství nemovitostí, kterého se exekuce týká:přípojky elektřiny a vodovodu.

Typ souboru Soubor Velikost
soubor typu "pdf" Oznámení a výzva pro přihlášené věřitele 172 Ex 25/19-95, Ondřej Zeman 97.3 kB
soubor typu "pdf" Usnesení o příklepu 25/19-85, vyvěšeno 30. 6. 2021 189.7 kB
soubor typu "pdf" znalecký posudek 2.5 MB
soubor typu "pdf" Dražební vyhláška 376.6 kB
c4d9363a4b657a5e6bafb910682af180.jpg

258c2b381f11779e0ec59ff64658b749.jpg

51c169e0d8fc308fa5b7b4bc64544d8d.jpg